38.5х59.5х32

Отображение единственного товара

Отображение единственного товара